Demográfiai fogalmak

Ha érteni szeretnéd a Statisztika Hivatal időnként közzétett jelentéseit, a hazai népesedési folyamatokkal kapcsolatban, célszerű megismerkedni az alábbi szakkifejezésekkel (Forrás: L. Rédei Mária: Demográfia):

Átlagos életkor: A népesség egészére kiterjedő súlyozott átlagérték

Demográfia: a népesedés számszerűen megragadható adatait (megoszlását, összetételét, változását) elemző tudomány

Család: házastársi vagy élettársi, illetve vérségi kapcsolatban együtt élők legszűkebb köre

Élveszületés: olyan magzat világrajövetelét jelenti, aki az élet valamilyen jelét adja, tekintet nélkül arra mennyi ideig volt az anyaméhben és mennyi ideig élt.

Halálozás: az élet minden jelének elmúlása a feléledés képessége nélkül

Halálok: minden olyan ok (betegség, sérülés) amely halálhoz vezet.

Korfa: a lakosság egészének nem és életkor szerinti megoszlását mutatja.

Fiatal korfa: karácsonyfához hasonlítható széles alsó része van, ez a fiatal korosztályok magas számát jelenti, kisebb a középkorosztály, és kevés az idősek száma. Ez korfa jellemző a fejlődő országokra, ahol magas a termékenység, az emberek nem élnek hosszú ideig és a halandóság az időskor előtt sújtja a lakosságot.

Öregedő korfa: fejre állított levágott fejű karácsonyfa, az alsó részén látható fiatalkorúak száma kicsi, a középkorúak száma növekszik és viszonylag magas az időskorúak száma. Kisebb a termékenység, kevesebb gyermek születik sokan hosszú ideig élnek. Nyugat Európára ez jellemző.

Nemek aránya: A 1000 férfira jutó nők számával lehet jellemezni. A természet gondoskodik a nemek arányáról, a születéskori fiú-lány arány általában 52:48. (Magyarországon 1092 nő jut 1000 férfire)

Nettó reprodukciós együttható: azt fejezi ki, mekkora a termékenység szintje a halandóság hatásával is számolva. A stabil népesség akkor változatlan létszámú, ha a netó reprodukciós együttható értéke 1.

Statisztika: tömegesen előforduló jelenségek és folyamatok számbavételével, az így nyert adatok elemzésével foglalkozó tudomány

Szülőképes kor:a nők termékenységre biológiailag alkalmas életszakaszát jelenti (15-49 évig)

Teljes termékenységi arányszám: a termékenység legfontosabb és nemzetközileg is alkalmazott mutatószáma. Ez a mutató azt fejezi ki, hogy egy nő, a biológiailag termékenységre alkalmas ideje során hány gyermeket vállal A teljes termékenységi arány Magyarországon a 90-es évek végére 1,3, vagyis egy nő termékenységi ideje alatt átlagosan ennyi gyermeket vállal.

Természetes szaporodás vagy fogyás: az élveszületések és a halálozások különbsége.

Vissza a demográfia oldalra