Jegyes Hírlevél 10.

                             
*******************JEGYES HÍRLEVÉL 10.**************

A jegyesek iránytűje

************************************************************

A www.jegyes.hu Magyarország elsö jegyes-házas információ-szolgáltatója, mely segít az eligazodásban.

************************************************************

"Hogy a világ mai gyors és sokféle változásai közt is elismert legyen a család fontossága; alapvető hivatásának megfelelően az élet bölcsőjeként, a hit és az értékek iskolájaként."

A Szentatya áprilisi imaszándéka

************************************************************

"Azon területek egyike, ahol a család helyettesíthetetlen, kétségtelenül a vallási nevelés, minek következtében a család mint "családi egyház" gyarapszik. A gyermekek vallásos nevelése és hitbeli tanítása a családot az Egyházon belül az evangelizáció és az apostolkodás igaz alanyává teszi. Ez a vallásszabadság elvéhez szorosan kapcsolódó jog. A családok, pontosabban a szülők szabadon megválaszthatják gyermekeik számára a vallási és erkölcsi nevelés saját meggyőződésüknek megfelelő módját. Akkor is, ha e faladatokat egyházi intézményre vagy vallásos vezetés alatt álló iskolára bízzák, nevelői jelenlétüknek állandóan és tevékenyen érvényesülnie kell."

II. János Pál pápa Levele a Családokhoz 1994-ben, a Család Évében 16.

************************************************************

Kedves Barátaink!

A hitvestársi szeretetnek szükségképpen közösségi jellege van. Önmagukon túlra kötelezi el őket társadalmi síkon, ahol ezentúl családjuk elfoglalja helyét. A hitvestársak csak úgy jutnak el a teljes érzelmi érettségre, ha felelős szerepet vállalnak környezetükben, hivatásukban, a társadalomban. A hitvestársaknak ez az egymásnak való odaadottsága szükségképpen kizárólagosságot és tartósságot kíván, teljességre és termékenységre törekszik. Nemde ez az esküvőn a fiatal pár legtitkosabb vágya, de sokszor aggódásuk tárgya is, hogy nem érik el ezt a kitűzött eszményt? Minden férfi és nő - bármily nehézség adódjék önmagunkban vagy környezetünkben -, mindig ezt a kívánságot hordja szívében. A hitvestársak szerelmének ezek az állandó jellemvonásai, s ezek is adják meg teljes értékét.

***********************************************************

"Mivel a közvéleménynek ma a magánéletben és közéletben egyaránt nagy hatalma és tekintélye van minden rendű és rangú ember szemében, a társadalom minden tagjának ezen a téren is meg kell tennie azt, amit az igazságosság és a szeretet követel, hogy ezen eszközök segítségével is helyes közvélemény kialakítására és terjesztésére törekedjenek."

INTER MIRIFICA 8.

**********************************************************

Mindenkinek felhívjuk a figyelmét a családról szóló apostoli buzdításra:

**********************************************************

"téged el nem hagylak, holtomiglan-holtodiglan semmiféle bajban"

A hűség megerősítése könnyebb, ha példákat látunk magunk előtt. Szeretnénk minél több ilyen példát a honlapon bemutatni.

http://huseges.jegyes.hu/

Kérjük, akinek van a honlapra való anyaga, küldje el!

**********************************************************

Várjuk a hozzászólásokat a fórumokon. Sőt! lehet újabb fórumokat nyitni!

Ha valaki használni akarja a honlap tartalmát, de letölteni nem tudja, írjon a jegyes@jegyes.hu címre, és CD-n megküljük.

Akit az előző honlap kimúlása érdekel, az a www.katolikus.jegyes.hu oldalakon talál néhány dokumentumot.

Szándékaink szerint ilyen hírlevelet rendszeresen fogunk küldeni.

  Vissza a főoldalra