Jegyes Hírlevél 17.

                             
*******************JEGYES HÍRLEVÉL 17.**************

A jegyesek iránytűje

************************************************************

A www.jegyes.hu Magyarország elsö jegyes-házas információ-szolgáltatója, mely segít az eligazodásban.

************************************************************

"a törvénykönyv célja egyáltalán nem az, hogy az egyház életében a krisztushívôk hitét, a kegyelmet, a karizmákat és különösen a szeretetet helyettesítse. Éppen ellenkezôleg, a törvénykönyv inkább arra törekszik, hogy olyan rendet hozzon létre az egyházi társadalomban, amely a szeretetnek, a kegyelemnek és a karizmának kiváló jelentôséget tulajdonít és egyszersmind megkönnyíti rendezett fejlôdésüket mind az egyházi társadalom, mind a hozzá tartozó egyes emberek életében."

A "Sacrae disciplinae leges" kezdetű apostoli rendelkezés 1983

**********************************************************

"A házassági előkészítésnek folyamatosnak és fokozatosnak kell lennie. Három alapvető szakaszban kell történnie: távoli, közelebbi és közvetlen.

A távoli előkészület a gyermekkorban kezdődik, abban a bölcs családi pedagógiában, amely törekszik arra, hogy a gyermekeket önismeretre vezesse, mint olyan embereket, akik összetett lelki adottságokkal, egyedi személyiséggel, sajátos erényekkel és gyengeségekkel rendelkeznek. Ebben az időben kell megalapozni mindazon igazi emberi értékek tiszteletét,amelyek a személyes és társadalmi kapcsolatokban valósulnak meg."

"Erre az alapra épülhet rá később a részletes közelebbi előkészület, amely az életkornak megfelelő katekézissel együtt úgy is fölfogható, mint egy katechumenátus, amely magában foglalja a különleges szentségi előkészítést, és újra fölfedezteti a szentségeket."

"Ebben az előkészítésben a házasságot úgy kell bemutatni, mint a férfi és a nő állandó törődést igénylő, személyes kapcsolatát, és arra kell serkenteni a lelkeket, hogy a házasélet és a szülői felelősség kérdéseit mélyebben lássák, elsősorban a témával kapcsolatos orvosi és biológiai ismeretek segítségével. Emellett meg kell ismerkednünk a gyermeknevelés módszereivel, valamint azokkal az életfeltételekkel, melyekre a családnak állandóan szüksége van. Ilyen feltételek a munkahely, a megfelelő kereset, az okos gazdálkodás, a család gazdasági életének szabályai stb."

"Hasznos, ha a közvetlen előkészület a házasságkötés előtti hónapokban és hetekben történik; s ha új tartalmat, témát és formát kap az a vizsgálat, amelyet a házasságkötés előtt a kánonjog megkíván. Erre a minden esetben fontos előkészítésre különösen azok a jegyesek szorulnak rá, akiknek a keresztény tanítás és élet kérdéseiben hiányosságaik vagy nehézségeik vannak." FC 66.

************************************************************

Kedves Barátaink!

Az ember szabadon megválaszthatja milyen életállapotban kíván élni. Az esküvőn kimondott "igen" egy életre szól. Ezt sokszor elmondták, és jegyesoktatáson is elhangzik. De vajon belegondoltatok mit jelent ez? "Míg a halál el nem választ!" Embert próbáló feladat, bármennyire is szeretjük, elfogadjuk egymást. A házasságra való felkészülést komolyan kéne venni.

Az egyházi törvénykönyv (CIC) hogyan rendelkezik minderről? Mint tudjuk, a törvény nem ismerése nem ment fel.....

http://jog.jegyes.hu/

**********************************************************

A házasság egyik alapja egymás (és magunk) megismerése. Siklós László Fölkészülés a házasságra című önismereti kézikönyvéből idézünk. Régi házasoknak sem árt elgondolkodni ezeken:

"Háztartásunkat milyen sorrendben rendezzük be?
Mit tartok a legfontosabbnak?
A párom mit tart annak?
Mire van anyagi lehetőségünk?"

**********************************************************

"téged el nem hagylak, holtomiglan-holtodiglan semmiféle bajban"

A hűség megerősítése könnyebb, ha példákat látunk magunk előtt. Szeretnénk minél több ilyen példát a honlapon bemutatni.

http://huseges.jegyes.hu/

Kérjük, akinek van a honlapra való anyaga, küldje el!

**********************************************************

Várjuk a hozzászólásokat a fórumokon. Sőt! lehet újabb fórumokat nyitni!

Ha valaki használni akarja a honlap tartalmát, de letölteni nem tudja, írjon a jegyes@jegyes.hu címre, és CD-n megküljük.

Akit az előző honlap kimúlása érdekel, az a www.katolikus.jegyes.hu oldalakon talál néhány dokumentumot.

Szándékaink szerint ilyen hírlevelet rendszeresen fogunk küldeni.

  Vissza a főoldalra