Jegyes Hírlevél 6.

                             
*******************JEGYES HÍRLEVÉL 6.**************

A jegyesek iránytűje

************************************************************

A www.jegyes.hu Magyarország elsö jegyes-házas
információ-szolgáltatója, mely segít az eligazodásban.

************************************************************

"Nagyon fontos, hogy a híveket jól oktassák a házasságról: szóban és írásban egyaránt, nem egyszer, nem is felületesen, hanem gyakran és alaposan."

Casti Connubii enciklika IV. 2. (1930)

************************************************************

Kedves Barátaink!

Ismét működik a jegyes honlap a http://www.jegyes.hu címen.

"A házassági előkészítésnek folyamatosnak és fokozatosnak kell lennie. Három alapvető szakaszban kell történnie: távoli, közelebbi és közvetlen."
"A távoli előkészület a gyermekkorban kezdődik, abban a bölcs családi pedagógiában, amely törekszik arra, hogy a gyermekeket önismeretre vezesse."
"Ebben az időben kell megalapozni mindazon igazi emberi értékek tiszteletét, amelyek a személyes és társadalmi kapcsolatokban valósulnak meg."
"Erre az alapra épülhet rá később a részletes közelebbi előkészület, amely az életkornak megfelelő katekézissel együtt úgy is felfogható, mint egy katechumenátus."

Familiaris consortio 66.

***********************************************************

Magyarországon egyre kevesebb a házasságkötés, a válások emelkedő tendenciát mutatnak, a sérült családok száma soha nem látott mértékben növekszik. A nemi szabadság és szabadosság egymással lassan equivalens fogalmakká válnak. A hűtlenség már nem csupán elfogadott, hanem lassan "kötelező". A koraszülés gyakorisága rendkívül magas, a művi abortuszok száma nagy, egészségkultúránk színvonala alacsony.

*********************************************************

Mindezeket súlyosbítja az, hogy hazánkban a jegyesoktatás alig alig működik legalábbis az előzőleg idézett dokumentumoknak megfelelő formában. Ennek egyik nagyon lényeges oka, hogy a szükséges vatikáni dokumentumok csak igen hiányosan állnak rendelkezésre, nem kerültek lefordításra. A magyarul olvasható anyagok pedig szinte hozzáférhetetlenek a családok számára, mivel utánnyomásuk nem megoldott.

**********************************************************

"Az egyházmegyei helyzetfelmérés adatai szerint a megkérdezett híveknek több mint a fele elégedetlen az Egyház családi életre nevelésével. A plébániák 83%-ában a jegyesoktatásba nem vonnak be világi családokat szakértőket, sőt a papok 23%-a nem tartja helyesnek a jegyesoktató kurzusok szervezését sem."

Esztergomi Egyházmegyei Szinodus: Házasság-Család Munkacsoport 1993

**********************************************************

"Annak érdekében, hogy a keresztény szülők nevelői feladatukat méltón láthassák el, a Szinodus atyái kifejezték kívánságukat, hogy össze kell állítani egy olyan családi katekizmust, amely rövid, világos és mindenki számára könnyen felfogható. Sürgetően kérjük a Püspöki Karokat, hogy szorgalmazzák e katekizmus elkészítését."

Familiaris consortio 39. (1981)

**********************************************************

Várjuk a hozzászólásokat a fórumokon. Sőt! lehet újabb fórumokat nyitni!

Ha valaki használni akarja a honlap tartalmát, de letölteni nem tudja, írjon a jegyes@jegyes.hu címre, és CD-n megküljük.

Akit az előző honlap kimúlása érdekel, az a katolikus.jegyes.hu oldalakon talál néhány dokumentumot.

  Vissza a főoldalra