Jegyes Hírlevél 8.

                             
*******************JEGYES HÍRLEVÉL 8.**************

A jegyesek iránytűje

************************************************************

A www.jegyes.hu Magyarország elsö jegyes-házas információ-szolgáltatója, mely segít az eligazodásban.

************************************************************

"A mai embernek újra Krisztus felé kell fordulnia, hogy választ kapjon tőle arra, hogy mi a jó és mi a rossz. Ő a Mester, a Föltámadott, aki az életet önmagában hordja és mindig jelen van Egyházában és a világban."

VERITATIS SPLENDOR 8.

************************************************************

"Atyaisten
Tőled származik minden apaság a mennyben és a földön,
Te vagy a Szeretet és az Élet.
Add, hogy minden család a Földön -
Fiad, Jézus Krisztus segítségével.
aki az asszonytól és a Szentlélektől,
az isteni kegyelem forrásából született
- az élet és szeretet igazi szentélye legyen
az állandóan megújuló emberi nem számára.

Kegyelmed vezesse a házastársakat,
hogy gondolkodjanak és dolgozzanak családjuk,
és a világ javára.

Add,
hogy a fiatalok a családban szilárd támaszt találjanak
nemeslelkűségüknek,
az igazságban és a szeretetben való növekedésüknek.

Add,
hogy a házasság szentsége által megerősített szeretet
legyőzze a gyengeségeket és kríziseket,
amelyekkel családjaink olykor találkoznak.

Végül kérünk add,
hogy a názáreti Szent család közbenjárására
az Egyház a világ minden népe között
sikeresen végezze küldetését a családban.

Mindezt szívből kérjük Tőled,
aki az Élet, Igazság és Szeretet vagy,
a Szentlélekkel egyetemben. Ámen."

II. János Pál: Könyörgés a Családért

************************************************************

Kedves Barátaink!

A házaspár együtt járja az Isten felé vezető utat egymás kezét fogva, segítséget nyújtva a másiknak, hogy annak hite és szeretet nagyobbá váljék. Aki szeret, érdekelt abban, hogy a másik kiteljesedjék. Ezért szabad, sőt kell is kritikát gyakorolni, ha a társ hibákat követ el. Ha ez szeretetből fakad akkor jelentős segítség, azonban meg kell érteni azt, hogy a korábbi hibák és szokások annyira rögzültek, hogy képtelenség azokon változtatni.

A házastársi hűség akkor a legigazabb, ha a házastársat ott is elfogadja, ahol már alig lehet szó változtatásról. A kereszténynek meg kell változtatnia, amit meg tud változtatni, és ahol az emberi hatalom már nem képes erre, ott Istenben kell remélni.

Abiven, G. és M.: Élet kettesben

***********************************************************

"Az Egyház minden tagja egy szívvel-lélekkel azon legyen, hogy a tömegtájékoztató eszközöket haladéktalanul és semmi fáradságot sem kímélve eredményesen használják föl az apostolkodás legkülönfélébb munkáiban, amint az idők és a körülmények megkívánják, megelőzvén az ártó kezdeményezéseket, főleg azokon a területeken, ahol az erkölcsi és a vallási fejlődés fokozott erőfeszítéseket igényel."

INTER MIRIFICA 13.

**********************************************************

Áldott húsvéti ünnepeket!

**********************************************************

Várjuk a hozzászólásokat a fórumokon. Sőt! lehet újabb fórumokat nyitni!

Ha valaki használni akarja a honlap tartalmát, de letölteni nem tudja, írjon a jegyes@jegyes.hu címre, és CD-n megküljük.

Akit az előző honlap kimúlása érdekel, az a www.katolikus.jegyes.hu oldalakon talál néhány dokumentumot.

  Vissza a főoldalra