Jegyesoktatás Móron

Jegyesoktatók: Száraz László plébános, Staudt Gábor és Csilla staudt@mail.datanet.hu

Jegyesoktatás helyszíne: Mór

Többféle próbálkozás után nálunk csoportokban történik a felkészítés. Egy-egy csoportban általában 6-7 pár vesz részt az oktatásban.

A párok emellett legalább egyszer külön-külön is beszélgetnek Laci atyával, illetve így pótolják a hiányzás miatt esetlegesen elmaradt alkalmakat.

Azok a párok akik időbeosztásuk miatt nem tudnak a csoportokhoz igazodni páronként vesznek részt az oktatásban. Tényi Sándorné és Laci atya tartja ezeket a foglakozásokat.

A csoportos foglalkozás vázlata:

(egy-egy foglalkozást 90 percesre tervezünk)

1. alkalom:

- Ismerkedés (Minden résztvevő keres magának egy másik "partnert" akivel bemutatkoznak egymásnak, kb. öt perc után az új párok csatlakoznak egy másik párhoz /lehetőség szerint senki ne legyen egy csoportban jegyesével/, ezután az új partnerek egymást mutatják be a másik két embernek. Kb. 10 perc. Újra körbe ülünk, majd a négyes csoportokból egy-egy embert megkérünk, hogy mutassa be beszélgetőtársait.)

- Papíron megfogalmaztatjuk mindenkivel, hogy miért döntöttek a szentségi házasság mellett és szerintük ad -e valamilyen pluszt egy ilyen formában szentesített kapcsolat. Ezután saját tanúságtételünkben próbáljuk felvázolni, hogy mit jelent szentségi házasságban élni.

- Laci atya felolvassa a Kánai menyegzőről szóló részt, majd röviden megfogalmazza a történet mondanivalóját.

2. alkalom:

- Röviden a házastársi kapcsolatról, az együttdolgozás szükségességéről beszélünk, majd egy-egy papírt és ceruzát adunk páronként, valamint mindkét féllel huzatunk egy-egy papírt, amin különböző tárgyak szerepelnek. Megkérjük a párokat, hogy mindenki olvassa el a papírját, de ne mondja el párjának, majd jegyesével szembe ülve fogják meg együtt a ceruzát és rajzolják le a papíron szereplő tárgyat anélkül, hogy közben beszélnének. Megmondjuk, hogy a csomagban egyforma papírok is vannak, tehát előfordul, hogy mindketten ugyanazt akarják lerajzolni, de előfordul, hogy teljesen mást. A rajzolás után kiértékeljük az alkotásokat, megbeszéljük, hogy ki volt az irányító, ki az inkább alkalmazkodó, hogyan sikerült egyességre jutni…stb., illetve, hogy szerintük mennyire tükrözi az együttműködésük a valóságot.

- Ezután Laci atya feltárja a katolikus házasság jogi oldalát, magyarázatokkal.

3. alkalom:

- A keresztény nevelésről beszélgetünk, először elméletben a háromszög-modell kapcsán, majd saját tapasztalatainkról mesélünk.

- A jegyesek ilyen irányú terveiről, elképzeléseiről, esetleg ismerős családoknál szerzett tapasztalatairól beszélgetünk.

- Lazításképpen játszunk.

- A kereszténység dióhéjban, Laci atya személyes tanúságtétele

4. alkalom:

- A házasság etikájáról beszélgetünk. Saját tapasztalataink mellett próbáljuk megfogalmaztatni a párok véleményeit, elvárását.

- A lányokat és a fiukat két csoportra osztva, megkérjük őket, fogalmazzák meg szerintük mi minden kell a jó házassághoz, majd nagy papírt és ceruzákat adunk a csoportoknak, és azt mondjuk, hogy legyen a házasság képe egy ház, rajzoljanak egy házat és helyezzék el az előbb megfogalmazott dolgokat. Pl. az alap a szeretet, a nyitottság az ajtó…stb. Ezután a két csoport bemutatja egymásnak a rajzait, indokolja és megvitatja elképzeléseit.

5. alkalom:

- Kommunikáció és konfliktuskezelés. Megfogalmazzuk a kommunikáció nehézségeit, valamint a konfliktusok leggyakoribb okát és megoldásait.

- Megnézünk videóanyagból/esetleg eljátszatunk/ 3 különböző szituációt, majd megbeszéljük ki hogyan oldaná meg a látottakat.

6. alkalom:

- Családtervezés. A természetes családtervezés bemutatása, előnyei saját tapasztalataink. A többi megoldás hiányosságai, vagy elfogadhatatlanságának oka számunkra keresztény szemmel.

- Ismerkedési teszt. Játékképpen kipróbáltatjuk mennyire ismerik egymást. (lásd melléklet…)

- Közösen kiértékeljük az elmúlt hat alkalmat, ötleteket kérünk a következő csoportoknak. Mesélünk a házas csoportunkról, bíztatva őket egy hasonló felépítésére.

Felhasznált anyagok:

Én meg te Mi - A Nagycsaládosok Országos Egyesületének kiadványa

John és Shelia Kippley: A természetes családtervezés művészete

Dr. Ross Campbell: Életre szóló ajándék

Dr. Székely Ilona: A házasság erőforrásai és buktatói c. kiadványa, valamint az ehhez készült 6 részes Törékeny kincs: Boldog házasság c. videóanyag

Vissza a főoldalra