A szentírás emberképe és a gyermeknemzés

Szeretetközösség:- Szentháromság - égi - Család - földi

Jegyesoktató: Vass Nimród István vassnimrod@freemail.hu

Jegyesoktatás helyszíne: Csíkszentdomonkos

Isten szeretete a Szentháromságon belül és kívül. A felek szeretete egymás iránt:hitvesi szeretet; gyerekeik iránt:szülői szeretet.

A hitvesi szeretet kifejezéséhez szükség van más formák mellett a szexualitásra is. Ha azt nézzük, egy élet során hány alkalmat jelent, látjuk, hogy fontos dolog. De ki beszéljen róla? Szüleitek, tanáraitok beszéltek-e róla, vagy olvastatok-e róla keresztény szemszögből?

A papnak is kell tehát beszélnie róla. Ahogy az orvosnak sem szükséges minden betegségbe beleesnie, hogy gyógyíthassa, úgy a pap is, ha tanul róla és beszélget emberekkel, tud beszélni róla. (a szerk. megjegyzése: mi azért nem hasonlítanánk össze az orvosegyetemi tanulmányokat, majd az ezt követő minimum négy éves szakorvosi képzést  és a szakvizsgát a szemináriumban megkapott, házassággal kapcsolatos kánonjogi és morálteológiai órákkal. Nem véletlen, hogy a CIC 1064. kánonja is előírja laikusok bevonását.)

· A szexualitás jó. "És látta Isten, hogy… nagyon jó."

A férfi és a nő alapvető viszonya:

"Isten megteremtette az embert, saját képmására teremtette, férfinek és nőnek teremtette. Isten megáldotta őket, s azt mondta:Legyetek termékenyek, szaporodjatok, töltsétek be a földet és vonjátok uralmatok alá." Isten egy, de mi különbözőek vagyunk.

"Nem jó az embernek egyedül lennie… alkossunk neki segítőtársat. Nem talált … Álmot bocsátott rá… hozzá vezette. Az ember így szólt: Ez csont az én csontomból és hús az én húsomból. Asszony a neve, mert a férfiból lett.(is - isah). Ezért a férfi elhagyja apját és anyját, feleségéhez ragaszkodik, s ketten egy testté lesznek."

· Mit mond el a szöveg? A fajfenntartás (szaporodjatok) mellett megjelenik a házasság másik célja, a kölcsönös segítség is. Az egyenjogúságot sem ma találták ki, itt már benne van (csont a csontomból). Felbonthatatlan is (feleségéhez ragaszkodik). Nincs cserebere, válás. (Ha a Szentháromság szeretetközössége felbonthatatlan, akkor a földi mása is olyan legyen.) Jézus: "Amit Isten egybekötött, ember szét ne válassza."

Kölcsönös kiegészülés vágya, vonzódás. Allegorikusan magyarázza a hiány is: ami egyikből hiányzik, az megtalálható a másikban. (Borda története a Talmudból.) "Cela" - mindenesetre az ember szíve tájékáról vett ki valamit, jelezve, hogy a kölcsönös kiegészülés vágya a szeretet vonalán keresi kielégülését. S ez a vonzalom az egymásra talált személyek mély vonzalma, azzal a tudattal, hogy hiányérzetemet Ő teljesen be tudja tölteni.

· Rád mondok IGENT, nemcsak neked mondom. Elfogadlak olyannak, amilyen vagy (szőröstől-bőröstől). De elfogadlak olyannak is, amilyennek majd házaséletünk folyamán meg foglak ismerni. Fenntartásokkal kár összeházasodni.

Pszichológiai különbség: értelmi és érzelmi típusúak vagyunk. A férfi következtető, a nő intuitív, ráérző. Fiatal mérnökfeleség mondta:"azért néha egy kis romantikára is vágynék." Nem biztos tehát, hogy amivel örömet akarsz szerezni, az tényleg azt is jelent a társadnak.

A test jelentősége: Mindkettő teste életfunkcióik és szerveik alapján azonosak. Amiben különböznek, azt éppen nemiségük határozza meg. A test által lehetséges a teljes evilági élet és az élet továbbadása. Ezért van meg az egymást szerető emberekben, házastársakban az egymás testével, személyével való megajándékozottság élménye. Szent Pál: "Szeresse a férj a feleségét, mint saját testét. Aki a feleségét szereti, önmagát szereti." (Ef. 5, 28) Éppen ezért nemcsak szexuális szempontból kell megismerniük egymást, hanem azt is tudniuk kell, milyen a társ teherbíró-képessége, idegrendszeri adottsága, mely betegségre hajlamos, stb., hiszen "a kettő egy test". Betegség esetén a társad faképnél hagyása tehát a házastársi szeretet tagadása.

A megajándékozottság tudata leginkább a nemi kapcsolatban fejeződik ki. Ez azonban soha nem alacsonyodhat le a puszta kéjelgés szintjére. "Mindenki szentül és tisztességesen éljen feleségével, és ne szenvedélyes érzékiségben, mint a pogányok, akik nem ismerik Istent." (1 Tessz. 4, 4) Az önző és egyoldalú élvezetkeresésre állnak Szent Pál szavai: "Nem tudjátok, hogy a Szentlélek temploma vagytok…?" Amikor a másikat pusztán, mint tárgyat tekinted érzéki vágyaid kielégítésére, amikor nem érdekel a másik hozzáállása, csak a saját ún. "jussod", akkor bűn ez a házasságon belül is.

Az érzékszervek és a nemiség: Mindent a látás, hallás, szaglás, tapintás, és az ízlelésen keresztül ismerünk meg, kedvelünk meg. Ezért fontos a házastársaknak a külsőjükre és a testük tisztántartására is gondot fordítaniuk. Ez itt nem a hiúság jele. (Nő: kicsinosítja magát, férje kedvenc ételét főzi… Férj: virágok, puszi, elismerés…) Fontos, hogy ezeket a jeleket egymáson meglássátok és a másik megelégedésére szóvá is tegyétek. Ha napközben nem durcáskodás, feszültség van köztetek, hanem szeretetteljes egymásra figyelés, akkor a nemi egyesülés is sokkal bensőségesebb, élményszerű tud lenni.

A gyermeknemzés: Isten a két fél testi egyesüléséhez, a rendkívül boldogító és a közös kielégülés extázisszerű állapotához kötötte egyik istenihez hasonló képességünket, a gyermeknemzést. Ez ugyanakkor a felek közötti szeretet maximális kifejeződése és megvalósítása.

· Isten örök jelenben él, nála nincs szükség a szeretet állandó kifejezésére. Az ember viszont időben él. A nemi egyesülésnek tehát nemcsak az utódnemzés a szerepe, hanem a kölcsönös szeretetük ápolása, ébrentartása is. Akkor helyes tehát, ha nemcsak egyfajta ösztönlevezetés, hanem valóban megfelel minkét célnak.

A másik örömét keresd: A kapcsolat során nem az a cél, hogy a magad örömét, boldogságát keresd. Az önzetlen szeretet azt kívánja tőled, hogy te a társadnak minél nagyobb boldogságot próbálj nyújtani, önmagad félretéve, és fordítva. Ez a hozzáállás azonban nem automatikus, ki kell alakítanotok magatokban. Ekkor - Isten kegyelmével - valóban megvalósítjátok a szeretet parancsát az egyesülésben is.

· A nemi egyesülés akkor a legteljesebb, ha a férfi és a nő egyszerre élik át az egyesülés örömét. A férfi számára ez nem jelent különösebb gondot, de a nőnek több időre van szüksége. Ezért az előkészítő intimitásoknak fontos szerepük van. A férfi részéről fontos tehát a türelem, és jó, ha a nő az, aki a kapcsolat során jelzi az egyesülésre való alkalmasságát. Mivel az asszony a férfivel ellentétben az egyesülés után is igényli a gyengéd együttlétet, a férjnek oda kell figyelnie erre, és nem szabad máris magára hagynia feleségét. Fiatalasszonyok mesélték: férjük az egyesülés után máris jóízűen elaludt vagy a másik arra eszmélt, hogy a férje az ablaknál cigarettázik.

· Ha a házastársi egyesülésben mindketten örömüket lelték, ez átsugárzik a másnapjukra is, békével, nyugalommal eltöltve azt. Így az azt követő szentmisén nem kell lelkiismeret furdalásuk legyen, hanem ellenkezőleg: hála és szeretet Isten iránt. Ugyanakkor tudni kell azt, hogy ha a felek nemi kapcsolatukban valamit jónak és a maguk számára elfogadhatónak tartanak, akkor az egyház nem mondja azt, hogy nem helyes. Hiszen minden kevesebb magánál a kapcsolatnál.

Nagyon fontos, hogy a házastársak e területen is teljesen őszintén meg tudják beszélni egymással vágyaikat, elképzeléseiket, panaszaikat, mert különben e téren is sokféle panasz léphet fel. (példák:59-63 old.) Az egyesülés biológiai folyamatát ismeritek, de azokat a szexuális formákat, amelyek nektek a legnagyobb boldogságot jelentik majd, közösen kell kialakítanotok.

Előfordul, hogy a vágy nem egyszerre jelentkezik mindkettőtöknél, de ilyenkor is helyt kell tudnotok állni. "A férfi teljesítse házastársi kötelezettségét feleségével szemben, s ugyanígy az asszony is férjével szemben" - mondja Pál az 1Kor 7,3-ban. Ha súlyos ok miatt mégsem lehetséges, akkor sem szabad ezt durva visszautasítás formájában tenni.

Családtervezés

Természetesen nem kell annyi gyereket vállalni, ahány a rendszeres házassági együttlétekkor foganhat. Az Egyház szerint is jogos a családtervezés. Hogy mennyit vállaljon valaki, az függhet a lakás-, anyagi helyzettől, egészségi állapottól, neveltetési lehetőségtől. Azonban vigyázat! Az ember önző és kényelemre hajló. Itt nem szabad az anyagi megfontolásoknak túlsúlyba kerülnie. Gyermekvállalás nincs áldozathozatal nélkül.

· Ter. Könyve írja:"Szaporodjatok és sokasodjatok". Ma Magyarországon e helyett inkább ijesztő fogyás tapasztalható (statisztika). Erdélyben sem más a helyzet. (Márton Áron: Azé lesz a föld, aki benépesíti.) Ha valaki úgy akarna házasságot kötni, hogy "nekem aztán nem kell gyerek", érvénytelen volna maga a házasságkötés. Más, amikor objektív okok miatt nem születhet gyerek.

A világ, a nagy gyógyszergyártó cégek, s ma már a közvélemény is sokszor a kényelmesebb megoldásokat ajánlja és válassza. Ezek a különféle hormonalapú pirulák, mechanikai gátló szerek, sterilizálás és az öblítés. Ezek első látszatra nem jelentenek problémát. Az Egyház azonban mindezeket tiltja, az abortusszal együtt. Nem azért, mintha irigyelné az emberektől a boldogságot, hanem mert ezek a módszerek mind valamilyen módon beleszólnak a természet rendjébe. A szervezet másképpen működne (foganna), ha ezek nem akadályoznák meg. Emellett ez által lehetséges lett a nő szexuális kizsákmányolása, és szintén a nőnél sok, olykor rákos megbetegedés elindítója is lehet.

Ezek helyett az egyház azt ajánlja, hogy a felek használják ki azt a lehetőséget, amit a természet maga ad meg. Ez az időszakos megtartóztatás módszere. Tudott dolog, hogy egy menstruációs ciklus (kb. 28 nap) alatt csak néhány (kb. 5-6) napig termékeny a nő (a szerk. megjegyzése:  ez azért így nem igaz! A petesejt csupán 24 óra hosszat megtermékenyíthető!), különben nem fogamzásképes. Ahhoz, hogy ezt használható legyen, minden nőnek meg kell figyelnie a saját ciklusát, hogy számon tarthassa, tudhassa, mikor van változás. Ez férfi és nő közreműködését feltételezi, több odafigyelést igényel, de káros mellékhatása nincs.

A fogamzásra alkalmas napok megállapítására régebben az Ogino-Knauss (40%) módszert alkalmazták, ma még ismert a hőmérős eljárás (80%), a Billings-módszer (98%) és a PG/53 mikroszkópos módszer. (Bővebben a "Jegyesekkel beszélgetünk" című könyv 105 -113 old.) Ma pedig újabb és újabb lehetőségek jelennek meg e téren is. (a szerk. megjegyzése: ezt talán pontosabban kellene kifejteni)  

(Ha még nem volt róla szó) Az abortusz. Gyilkosság - súlyos bűn. Mikortól beszélünk emberi személyről? Mit jelent? Művi vagy spontán formái. Kinek bűn? Milyen érzelmi és szervi károsodás érheti a nőt?

Forrásanyag: Dr. Fejes Mária - Morlin Imre SJ   "Jegyesekkel beszélgetünk" Korda 1994

Vissza a főoldalra