Önismeret fontossága

Jegyesoktató: Vass Nimród István vassnimrod@freemail.hu

Jegyesoktatás helyszíne: Csíkszentdomonkos

Mi a fontos szerintetek a házasságban, amit megkötni szándékoztok? …

S ezt megbeszéltétek egymással is, ismeritek társatok elképzelését ezekben a kérdésekben? …

Egy bizonyos ideje együtt vagytok. Hogy érzitek, sikerült-e a másikról többet megtudj, megismerd őt?

Hogy érzed ennyi idő után: te ismered jobban önmagad, vagy a társad ismer jobban téged?

Önmagam ismerete… sokszor az egyéni múltam, vágyaim, céljaim összességét jelentik, nem az egyéniségem közvetlenül. Hosszabb idő után a társam sokszor jobban meg tudja mondani, bizonyos helyzetben milyen reakcióm lesz, mint én; sem önmagam, sem társam abszolút mértékben nem tudjuk kiismerni, de egyre inkább sikerül előrehaladni.

Miért fontos? Mert ha rájöttem arra, hogy én magam, mint egyedi ember mennyire értékes vagyok Isten előtt, ha sikerült fölfedeznem önmagam belső mélységeit (kút), ha tisztában vagyok saját képességeimmel és korlátaimmal, akkor sokkal könnyebb a társam, a kedvesem elfogadnom úgy, ahogy van, jó és kevésbé jó tulajdonságaival együtt. Akkor tudok figyelni rá, ráérezni a lelki szükségletekre is, és nem járok úgy, mint az elefánt a porcelánboltban: akaratlanul is összetörök benne minden finom dolgot, mivel nem tudom, hogyan kell bánni velük. S a ráfigyelni tudás megtanulása, a másik elfogadása és tisztelete nagyon fontos szempontok a házaséletben.

Az ismerkedés korábbi szakaszán oda kell figyelni:

Találunk-e a társammal a világnézet, a vallás, a kor, a tanulmányok, a szerelem intenzitása szempontjából? … Kettőnk mellett ott van-e harmadiknak, de leghatalmasabbként az Isten? A vákuumba sokszor belekerülhet egy harmadik személy, aki gondot okoz, vagy közétek ékelődhet a munka, a fásultság, enyhe undor, stb. Fontos ilyenkor is megbeszélni a társammal a helyzetet, amiben vagyok. Ez bizalmat fejez ki feléje és a másik is látja, megoldást szeretnék találni. Okosan eljárva nem a házasság kárára, hanem megszilárdulására lesz az egész.

Mi a célom a házasságban: a magam boldogsága-e, vagy a társam boldogságát keresem elsősorban? … a szeretet azt diktálja, hogy ne önző legyek, hanem a másik javát, boldogságát keressem.

A szeretet pedig Gyökössy Endre szerint elméletben négyfelé osztható:

Szeretlek, mert az enyém vagy.(Szexus)
Szeretlek, mert ilyen vagy.(Érosz)
Szeretlek, mert társam vagy.(Filia)
Szeretlek, mert - szeretlek. (Agape)

Bármelyik hiányzik, gond lehet a házassággal, annak vérkeringésével. Fontos azonban az utolsó, a nem értékelő szeretet, amikor feltétel nélkül ki tudom mondani: szeretlek, bármi következzen is be az életben. Ez teszi teljessé, keresztényivé a házassági szeretetet, sőt, ez védi meg esetleges külső támadásoktól, gondoktól is.

Forrás: Én meg te, Mi Gyökössy Endre: Ketten -hármasban

Vissza a főoldalra