Tesztlap jegyeseknek

Jegyesoktató: Vass Nimród István vassnimrod@freemail.hu

Jegyesoktatás helyszíne: Csíkszentdomonkos

A kérdésekre a fiú és a lány külön-külön válaszol. A tesztre a válaszok mindig a beszélgetés keretében születnek meg, a jegyesek kérdései, gondjai függvényében

1. Milyen vallású vagy?
a. ateista vagyok
b. Római-katolikus vagyok
c. Református vagyok
d. Egyéb…………….vallású vagyok

2. Szerinted szükséges-e, hogy az ember Istenhez tartozzék?
Igen Nem

3. Miben hasonlítunk Istenre? (több jó válasz is lehetséges)
a. lélekben
b. értelemben
c. testben
d. szabad akaratban
e. jóságban
f. halálunkban

4. El tudod-e képzelni a világmindenséget Isten teremtő akarata nélkül?
Igen Nem

5. A vallás és a tudomány ellentétben állnak-e egymással?
Igen Nem

6. Az Atya egyszülött Fiamiért testesült meg és lett emberré?
a. hogy a földön létrehozza a béke országát
b. hogy elmondja és igazolja, mennyire szereti Isten az embert
c. hogy csodáival segítségére legyen az embereknek

7. Szerinted fontos, hogy a jó keresztény Jézus-követő legyen?
a. nem annyira fontos
b. a kettő nem jár együtt
c. nagyon is fontos

8. Mi történt Jézussal?

Betlehemben………………………Názáretben……………………

Jeruzsálemben……………………..Nagypénteken………………..

Húsvétvasárnap……………………Pünkösdkor…………………..

Húsvét utáni 40. napon……………………

9. Ki volt Jézus Krisztus

- édesanyja?……………………………

- édesapja?……………………………..

- nevelő apja?………………………….

10. Szerintetek kik tartoznak az Egyházba?

11. Milyen sűrűn szoktál templomba járni?

Fiú:………………….. Lány:………………………..

12. Irjátok le a Miatyánkot!

13. Ki volt az első pápa?

14. Kik azok a szentek?
a. Isten angyalai, akik jók maradtak
b. Emberek, akik jók maradtak és a mennyországba jutottak
c. A pápa, püspökök és a papok

15. Mi a Szentírás?
a. angyalok imakönyve
b. a zsidók könyve
c. a papok imakönyve
d. Isten üzenete

16. Mi található az Ószövetségi Szentírásban?

17. És mi az Újszövetségben?

18. Írjátok le a 10 parancsolatot!

1. ……………………………………………….
2. ……………………………………………….
3. ……………………………………………….
4. ……………………………………………….
5. ……………………………………………….
6. ……………………………………………….
7. ……………………………………………….
8. ……………………………………………….
9. ……………………………………………….
10. ……………………………………………….

19. Mi az áteredő bűn?
a. az első ember bűne, amely minden emberre átszáll
b. a gyermekek bűne szüleikkel szemben
c. más férjének vagy feleségének elcsábítása

20. Bűnnek tartod-e, ha vasárnap köznapi munkát végzel?
Igen Nem

21. Írjátok le néhány szóval, milyennek képzelitek a poklot? Vagy talán nincs is?

22. Hová juthat lelkünk a halál után?

a. a pokolba
b. a tisztítótűzbe
c. a semmibe
d. a mennyországba
e. a világűrbe
f. sehova sem jut

23. Mi az imádság?
a. az egy szép könyv
b. papok tanítása
c. Istennel való beszélgetés

24. Vőlegény: Írd le, milyen imát szoktál mondani evés előtt?

25. Menyasszony: Írd le, milyen imát szoktál mondani evés után?

26. Soroljátok fel a 7 szentséget!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

27. Mikor lettél Isten gyermeke?
a. amikor megszülettem
b. amikor megkereszteltek
c. elsőáldozáskor

28. Voltál-e elsőáldozó?
Igen Nem

29. Voltál-e bérmálkozó?
Igen Nem

30. Kb. mikor gyóntál utoljára? (csak a katolikus fél töltse ki)

Fiú:……………………. Lány:……………………..

31. Hány éves korodig jártál hittanra (vallásórára)?

Fiú: …………………….. Lány: …………………………

32. Tagja vagy-e valamilyen keresztény ifjúsági csoportnak?

Igen Nem

33. Hallottad-e valaha ezt az imát, és ha igen, hol?

"Őáltala, Ővele és Őbenne a Tiéd Mindenható Atyaisten, a Szentlélekkel egységben minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké! Ámen."

Igen Nem Hol? ………………………..

34. Mikor volt az első szentmise?
a. az utolsó vacsorán
b. a csodálatos kenyérszaporításkor
c. Krisztus után 36-ban, Úrnapján

35. Mi az, "amit" magunkhoz veszünk, amikor áldozunk?

36. Felkészültnek érzed-e magad a házaséletre?
igen nem kevésbé

37. Miért akarsz templomi esküvőt?
a. mert szépnek tartom
b. mert a szüleim akarják
c. vőlegényem/menyasszonyom kedvéért
d. mert Isten segítségét kérem

38. Mi a templomi házasság?
a. egy szép népszokás
b. egy szentség
c. egy szép szertartás
d. egy hagyományos formaság

39. A templomban megkötött házasság meddig érvényes?
a. amíg az egyik fél meg nem hal
b. amíg a felek akarják
c. amíg a bíróság el nem választ
d. amíg a pap fel nem bontja

40. Szerinted fontos-e, hogy akik házasságot kötnek, a halálig hűségesek legyenek egymáshoz?
Igen Nem

41. Egyedüli jogot formálsz-e férjed, feleséged testére, vagy házasságotok fenntartása mellett engeded-e, hogy mással is legyen testi kapcsolata?
csak velem mással is

42. Bűnnek tartjátok-e az abortuszt?
a. igen, nagy bűn
b. nem, mert a törvény nem tiltja
c. nem, mert a nő maga rendelkezik magzata életével
d. nem, nem nagy bűn

43. Bűnnek tartjátok-e a házasság előtti nemi kapcsolatot?
a. nem, hiszen ez természetes
b. igen, bűnnek
c. nem, mert az orvosok javasolják
d. nem, mert szeretjük egymást

44. Gyermekeidet fogod-e, tudod-e vallásosan nevelni?
a. igen
b. nem
c. szüleimre bízom
d. beíratom hittanra, s majd a pap megtanítja

45. Hány gyermeket szeretnél felnevelni?

1-et 2-őt 3-at 4-et többet egyet sem

46. Mit tartasz a legfontosabbnak gyermeked nevelése terén?

Fiú: ……………………………………………………………………….

Lány: ……………………………………………………………………..

47. Mit csinálnál, ha az esküvő után, a Loto/Toto/stb nyereményen tied lenne az első díj? (válaszod sok mindent elárul…)

Fiú:

Lány:

48. Számozd meg fontossági sorrendben azokat a szavakat, amelyekről úgy gondolod, hogy lényegesek a jó házasság alapjaihoz!

Türelem, jóság, harag, szelídség, féltékenység, figyelmesség, alázatosság, engedelmesség, erotikus vonzalom, pénz, szépség, megbecsülés, elfogadás, megértés, munkahely, béke, erkölcsös élet, vallásos élet, hűség, őszinteség

49. Írd le/ mondd el, ami számodra probléma, ellentmondás, vagy ami megakadályozza, hogy gyakorold vallásodat!

Fiú:

Lány:

50. Mennyire ismered magadat és leendő házastársadat?

Fiú:

Lány:

Vissza a főoldalra