Mit tesz az egyház
a házassági per során?

"Amit Isten egybekötött,
ember szét ne válassza
."

(Mk 10,9)

  • A szennyest mossa?
  • "Válás katolikus módra"?
  • Házasodhatunk katolikus módra annak ellenére, hogy egyikünk már elvált?
  • Az én sikertelen házasságom tényleg házasság volt, minden csalódásával?
  • Az én sikertelen házasságom tényleg isteni kötelék volt?

A következő oldalak némi iránymutatást kívánnak adni:

Ha a polgárilag elvált felek, új házasságukat ismételten a katolikus egyház rendje szerint kívánják megkötni, elegengethetetlenül szükség van annak a tisztázására, hogy a korábbi kötelék, egyházjogilag érvényes volt-e. Abban az esetben ha az elvált házastársak mindketten élnek, ez házassági akadály. Azt, hogy az előző házasságkötés valóban érvénytelen/semmis volt, egy szabályosan lefolytatott házassági perben lehet megállapítani.

A következő oldalak nem kívánják, de nem is tudják pótolni a személyes tanácsadást.

Kérdéseivel forduljon egy katolikus lelkipásztorhoz, aki a bizalmát élvezi.

Személyes tanácsért és egy házassági perrel kapcsolatos további információkért forduljon az egyházmegyei bíróság munkatársaihoz.

Illetékesség

Az egyházi bíráskodásban több fok létezik. A püspöki hivatal első fokú bírósága az egyházmegye ügyeiben illetékes.

A házasság megsemmisítési eljárás során, az Apostoli Szentszéknek fenntartott ügyek kivételével, az illetékesség a következő:

  • a házasságkötés helye szerinti bíróság
  • az alperes lakóhelye vagy pótlakóhelye szerint illetékes bíróság
  • a felperes lakóhelye szerint illetékes bíróság azzal a feltétellel, hogy mindkét fél ugyanazon püspöki konferencia fennhatósága alatt tartózkodik, és az alperes lakóhelye szerinti hivatal az alperes meghallgatása után ehhez hozzájárul
  • az a bíróság, melynek területén a legtöbb bizonyíték fellelhető azzal a feltétellel, hogy az alperes lakóhelye szerinti hivatal előzetes megkérdezés után kifogást nem emel és ehhez hozzájárul.

A püspöki bíróság ítélete elleni fellebbezés esetén a másodfokú bíróság elé kerül az ügy. Ez magyarországon a prímási bíróság Budapesten. A peres feleknek azonban lehetőségük van közvetlenül Rómába a pápai bírósághoz (Rota Romana) fordulni. Harmadfokon és a további fellebbezések esetén minden esetben a Rota Romana illetékes, de az Apostoli szignatúra (legfelsőbb bíróság Vatikánban) döntése alapján ezt delegálhatja egy magyar bíróságnak.

* * *

Hogy egy katolikus által a katolikus egyház rendje szerint kötendő házasság esetén mire kell figyelemmel lenni, az a házassági oldalakon olvasható.

Visszatérés a jogi kezdőoldalra

  h.jog@jegyes.hu 

Mindenki ötletét, tanácsát szeretettel fogadjuk a h.jog@jegyes.hu címen.


© Minden jog fenntartva