Mi köze van
a nem katolikusok házasságának
a katolikusokhoz?

A katolikus egyház csak abban az esetben érdeklődik egy nem katolikus házassága után, ha ez a személy egy katolikussal az egyház előírásai szerint házasságot kíván kötni. A kérdés az, hogy a partner katolikus szemszögből hajadon/nőtlen-e?

Formai oka annak, hogy megkereszteltek de nem katolikusok házasságkötését érvénytelennek tekintse, nincs. A katolikus egyház más megkereszteltek házasságát komolyan veszi. Több felekezet a polgári házasságot csupán megáldja. Tehát a katolikus egyház abból indul ki, hogy a polgárilag megkötött házasság érvényes akkor is, ha nem történt templomi esküvő.

Az így kötött házasságokban a partnerek érvényesen házasfeleknek tekinthetők és a katolikus egyházban ismét nem házasodhatnak, kivéve, ha egy házassági perben házasságukat érvénytelennek nyilvánítják: isteni vagy természetjog alapján abszolút házassági akadály áll fenn (például egy megelőző házasság), vagy a házassági beleegyezés érvénytelen volt.

Az ellenkező bizonyításáig az egyház minden házasságban feltételezi, hogy a beleegyezés szabadon és befolyás nélkül történt. Erre az egyház az emberi méltóság tisztelete miatt érzi magát elkötelezve. Mert az egyház felfogása szerint az ember természeténél fogva szeretetre lett teremtve, és ebből fakadóan képes egy visszavonhatatlan életdöntés akarására és végrehajtására.

Egy befolyás mentes házassági ígéret annál inkább elfogadható, ha templomi esküvő is volt, melynek során a házassági ígéretet visszavonhatatlan kötelékként - "amíg a halál el nem választ" - tették közhírré.

További információ a nem katolikusok házasságának katolikus szemléletéről itt található.


Milyen hosszú ideig tart egy formális házassági per?
Mennyibe kerül egy házassági per?
Milyen okokat hozhatok elő egy házassági perben?
Találkozom az ex-partneremmel?
Meg kell hallgatni az ex-partneremet?
Pert kell indítsak, ha az ex-partnerem meghalt?
Tanúkat is meg kell hallgatni?
Egy házassági pernek vannak-e hátrányos következményei rám vagy gyermekekre?
Mennyire titkos egy eljárás?
Melyik egyházi bíróság illetékes az ügyemben?
Hol fognak engem meghallgatni?
Szükségem van ügyvédre vagy jogi képviselőre?
Hol kaphatok további tanácsot?
Milyen pápai bíróság dönt házassági kérdésekról?
A katolikus egyház felbont házasságokat?

Visszatérés a házassági per kezdőoldalra

  h.jog@jegyes.hu 

Mindenki ötletét, tanácsát szeretettel fogadjuk a h.jog@jegyes.hu címen.


© Minden jog fenntartva