Találkozom az ex-partneremmel?

Nem. A partnerek meghallgatása külön történik. Akkor is, amikor a bizonyítási eljárás végén az iratokba való betekintés lehetővé válik, mindegyik fél külön időpontot kap.

Meg kell hallgatni az ex-partnert?

Ahhoz, hogy az igazság kiderüljön, komoly érdek fűződik ahhoz, hogy mindkét felet meghallgassák. Ehhez a keresetet beadó ex-partnerét mindenesetre beidézik, tehát a keresetről értesítik és kérik a nyilatkozatát. Amennyiben erre nem kész, úgy az eljárás nélküle fog lezajlani. Minden tapasztalat azt mutatja, hogy a tények könnyebben felderíthetők és megvilágíthatók, ha mindkét fél résztvesz az eljárásban és nyilatkozatot tesz.

Ha a partnerek nincsenek egymással beszélő viszonyban, és a frontok megmerevedtek, akkor is érdemes a másik felet előzetesen tájékoztatni az eljárás megindításáról. Jó, ha a partner nem lepődik meg, amikor a bíróságtól értesítést kap. Egy ilyen eljárással meglepett partner együttműködési készsége nem várható el.

Akkor is le kell folytatni egy eljárást, ha az egyik fél meghalt?

Nem. A halál feloldja a házassági köteléket. A partner halálát követően minden további nélkül ismételten házasságot lehet kötni. Jogi eljárásra nincs szükség.

Ha a házastárs halálát nem lehet hiteles egyházi vagy világi okirattal igazolni, a másik házastárs csak akkor tekinthető szabad állapotúnak, ha az élő fél megyéspüspöke holtnak nyilvánítási nyilatkozatot adott ki (1707. kán. 1. §). A házastárs halálát bizonyító hiteles világi okirat a halotti anyakönyvi kivonat, de nem a világi szerv által végzett holtnak nyilvánításról szóló okmány, hisz az éppen nem magát a halált igazolja.

Ezt a nyilatkozatot a püspök csak akkor adhatja ki, ha megfelelő vizsgálatok után tanúvallomásokból, a közvéleményből vagy jelekből erkölcsi bizonyosságot szerzett a házastárs haláláról. A házastárs puszta távolléte - bármilyen hosszan tartson is - nem elegendő a bizonyossághoz (1707. kán. 2. §).

Ha az eset bizonytalan és bonyolult, a püspöknek ki kell kérnie az Apostoli Szentszék véleményét (1707. kán. 3. §).


Milyen hosszú ideig tart egy formális házassági per?
Mennyibe kerül egy házassági per?
Milyen okokat hozhatok elő egy házassági perben?
Tanúkat is meg kell hallgatni?
Egy házassági pernek vannak-e hátrányos következményei rám vagy gyermekekre?
Mennyire titkos egy eljárás?
Melyik egyházi bíróság illetékes az ügyemben?
Hol fognak engem meghallgatni?
Szükségem van ügyvédre vagy jogi képviselőre?
Hol kaphatok további tanácsot?
Milyen pápai bíróság dönt házassági kérdésekról?
Mi köze van a nem katolikusok házasságának a katolikusokhoz?
A katolikus egyház felbont házasságokat?

Visszatérés a házassági per kezdőoldalra

h.jog@jegyes.hu

Mindenki ötletét, tanácsát szeretettel fogadjuk a h.jog@jegyes.hu címen.


© Minden jog fenntartva