Nem szentségi házasság

Amennyiben mindkét házasfél meg van keresztelve és érvényesen házasodott, akkor házasságuk katolikus értelemben szentség, Isten közelségének különleges jele.

Amennyiben legalább az egyik házas fél nincs megkeresztelve, az érvényes házasság nem szentségi. Érvényessé és kötelékké az egyház számára az Isten által alapított természeti rend alapján válik.

Az emberi méltóság tisztelete miatt az egyház minden házasságnál feltételezi, hogy a házassági beleegyezést egy felbonthatatlan kötelék megalapozásához szabadon, minden befolyás nélkül adták. Katolikus értelemben az ember Isten adta természeténél fogva szeretetre alkalmas és képes egy visszavonhatalan köteléket akarni és kötni.

Formális okokat, melyek a nem szentségi házasságot érvénytelenné teszik, nem katolikusok közötti házasság esetén az egyház nem ismer. Egy ilyen házasság eredendően érvényes és az Isten által teremtett természet rendje alapján megszentelt.

Aki egy nem szentségi házasság egyik feleként elválik, annak házassága jogi akadály, mely egy lehetséges új egyházi házasság útjában áll, amíg mindkét partner életben van. Ebből fakadóan a nem szentségi házasságban élők éppen úgy kötve vannak, mint egy szentségi házasságban.

Egy nem szentségi házasság kötelékéből bizonyos körülmények fennállása esetén felmentést lehet kapni, ha valakinek konkrét házassági szándéka van. Egy nem szentségi kötelékből való szabadulás egyedül a katolikus hit javára ("in favorem fidei") egy új házasságban lehetséges.

Az egyház ilyenkor Pál apostol bibliai utalására hivatkozik ("Privilegium Paulinum"; vö. 1 Kor 7,12-15) és ebből fakadóan a pápa különleges teljhatalmára, mely a hivatalából fakad, mint Róma püspöke, és Péter apostol utódja ("Privilegium Petrinum").

A püspöki hivatal eljárása egy nem keresztény házasság esetén lehetséges: amennyiben a házasságkötéskor egyik partner sem volt megkeresztelve, bizonyos feltételek fennállása esetén egy Privilegium-Paulinum eljárás lefolytatható.

Ezt az eljárást a lakóhely szerint illetékes plébánián (amelyik a házasságkötésre is illetékes) kell kérvényezni. A plébánia terjeszti az ügyet a püspöki hivatal elé.

Egy pápai kegyelmi intézkedés által felmentést lehet kapni egy nem vagy félig egyházi házasság alól: Ha a házasságkötésnél legalább az egyik fél nem volt megkeresztelve, bizonyos körülmények fennállása esetén egy Privilegium-Petrinum eljárás folytatható le.

Az eljárást a püspöki hivatalba beadott kérelem alapján indítják meg. Itt megvizsgálják, hogy a feltételek fennállnak-e, és a kérelem továbbítható-e az Apostoli Szentszéknek. Ott az ügyet elbírálják, és végül a pápa személyesen dönt.

Célszerű előzetesen a püspöki hivatalban tanácsot kérni.

Visszatérés a házassági per kezdőoldalra

h.jog@jegyes.hu

Mindenki ötletét, tanácsát szeretettel fogadjuk a h.jog@jegyes.hu címen.


© Minden jog fenntartva