Útmutatás
a keresetlevél (libellus)
megfogalmazására

Egy keresetlevélnek a következőket kell tartalmaznia:
  • Az egyházi bíróság címe, ahova az irat benyújtásra kerül
  • A házas felek személyi adatai és aktuális címük (lakóhely vagy pótlakóhely)
  • A polgári házasságkötés, az egyházi házasságkötés és a polgári válás ideje és helye
  • Az esetleges gyermekek adatai
  • A tényállás kifejtése: miért érvénytelen már a kezdettől fogva a házasság, milyen tények szólnak amellett, hogy már a házasságkötéskor egy egyház által is elismert semmisségi ok állt fenn (tehát nem később, a házasság fennállása alatt keletkezett)
  • Milyen bizonyítékok állnak rendelkezésre: tanúk névvel, címmel, olyanok, akik valamilyen körülményt tudnak és készek bizonyítani, dokumentumok (levelek, igazolások, megállapodások, stb.)
  • Dátum, aláírás és a felperes postai címe

A keresetlevélhez mellékelni kell a polgári és egyházi házassági iratokat, esetleges válásról szóló ítéletet. Már a polgári válás előtt megkezdődhet az eljárás, de nem ajánlatos, mert ilyenkor könnyen vitákhoz vezethet.

A keresetlevél legyen tárgyilagos, de ne legyen dagályos. Úgy legyen megfogalmazva, hogy a másik félnek is átadható legyen.

Fontos: Ha a partnerek nincsenek egymással beszélő viszonyban, és a frontok megmerevedtek, akkor is érdemes a másik felet előzetesen tájékoztatni az eljárás megindításáról. Jó, ha a partner nem lepődik meg, amikor a bíróságtól értesítést kap. Egy ilyen eljárással meglepett partner együttműködési készsége nem várható el.

h.jog@jegyes.hu

Mindenki ötletét, tanácsát szeretettel fogadjuk a h.jog@jegyes.hu címen.

Visszatérés a házassági per kezdőoldalra


© Minden jog fenntartva