Katolikus házasságötése
vallások különbsége esetén

 

 

1058. kán. -- Mindenki köthet házasságot, akit ettől a jog el nem tilt.

1059. kán. -- A katolikusok házasságát, akkor is, ha csak az egyik fél katolikus, nem egyedül az isteni jog, hanem a kánonjog is szabályozza, tiszteletben tartva a polgári hatóság illetékességét e házasságnak merőben polgári hatásait illetően.

1060. kán. -- A házasságot jogkedvezmény illeti meg, ennélfogva kétely esetén a házasság érvényessége mellett kell állást foglalni, amíg az ellenkezője be nem bizonyosodik.

További előírások itt olvashatók.

Sokszor merül fel a kérdés, mi a teendő, ha katolikus fél nem katolikussal kíván házasságot kötni.

Két alapeset van:

A - Római katolikus fél (latin rítusú) megkeresztelt, de nem római katolikussal (nem latin rítusúval) köt házasságot

1. A másik fél katolikusnak keresztelt keleti rítusú (bizánci rítusú - görög katolikus, alexandriai, antóchiai, örmény vagy káld rítusú)

A római katolikus félnek teendője nincs, a másik felet azonban különféle előírások kötik, melyeket figyelembe kell venni.

2. A másik fél nem katolikusnak keresztelt (görög keleti, református, evangélikus stb.) (megjegyezném, ez a felsorolás nagyon nehéz, mert pl. a mormon keresztséget a katolikus egyház nem fogadja el, kétség esetén felvilágosítás a lakóhely szerint illetékes plébánostól kérhető) - ez a vegyes vallás esete

Az illetékes hatóság kifejezett engedélye nélkül tilos két olyan megkeresztelt személy házassága, akiknek egyikét a katolikus egyházban keresztelték, vagy keresztség után oda fölvették, és onnan formális aktussal nem távozott, a másik pedig olyan egyháznak vagy egyházi közösségnek a tagja, amely nincs teljes közösségben a katolikus egyházzal.

Három alapvető feltétel van:

1. a katolikus fél nyilvánítsa ki, hogy kész a hittől való eltávolodás veszélyeit elhárítani, továbbá ígérje meg őszintén, hogy erejéhez képest mindent megtesz azért, hogy minden gyermeke a katolikus egyházban keresztelkedjen és nevelődjék;

2. ezekről a katolikus fél által teendő ígéretekről a másik felet idejében értesítsék, hogy biztos legyen, hogy ő valóban tudatában van a katolikus fél ígéretének és kötelezettségének;

3. mindkét felet meg kell tanítani a házasság céljaira és lényegi tulajdonságaira, melyeket egyik fél sem zárhat ki.

Az érvényességhez katolikus pap részvétele szükséges, megtartva a jog egyéb előírásait. Az ökumenikus házasságkötés szertartásáról ezen az oldalon találhatók részletek.

Tilos a kánoni kötés előtt vagy után ugyanannak a házasságnak más vallásos szertartás keretében a házassági beleegyezés kinyilvánításával vagy megújításával történő megkötése; hasonlóképpen ne legyen vallásos szertartás, amelyben a katolikus közreműködő és a nem katolikus lelkész egyszerre veszik ki a felek beleegyezését úgy, hogy mindegyikük a saját szertartását végzi.

B - Római katolikus fél nem megkeresztelt, más vallású (zsidó, muzulmán, buddhista, stb.) vagy vallástalan féllel köt házasságot - ez a valláskülönbség esete

Érvénytelen a házasság két olyan személy között, akiknek egyikét a katolikus egyházban keresztelték, vagy oda fölvették, és abból formális aktussal nem távozott el, másika pedig nincs megkeresztelve. Ebben az esetben tehát a katolikus fél a valláskülönbség akadálya alól kell felmentést kérjen. Ezt a lakóhely szerinti plébános segítségével lehet elintézni.

Meg kell jegyezni, hogy a katolikusnak keresztelt fél kötelezve van a házasságkötés kánoni formájára (azaz a katolikus templomi esküvőre) még akkor is, ha hitét évek óta nem gyakorolja.

Tilos a kánoni kötés előtt vagy után ugyanannak a házasságnak más vallásos szertartás keretében a házassági beleegyezés kinyilvánításával vagy megújításával történő megkötése; hasonlóképpen ne legyen vallásos szertartás, amelyben a katolikus közreműködő és a nem katolikus lelkész egyszerre veszik ki a felek beleegyezését úgy, hogy mindegyikük a saját szertartását végzi.

 

 

Visszatérés a jogi kezdőoldalra

 

 

  h.jog@jegyes.hu  

 

Mindenki ötletét, tanácsát szeretettel fogadjuk a h.jog@jegyes.hu címen.


© Minden jog fenntartva