Nem elhált házasság

A házasság kötelékéből szabaddá lehet válni, ha valaki a házasságát szexuálisan nem teljesítette be: ha valaki a házasságkötést követően valóban egyetlen egy alkalommal sem lépett szexuális kapcsolatba partnerével.

A kötelék felbontása egy különleges kegyelmi intézkedés révén történhet, mely egyedül a pápának van fenntartva. Ennek a lehetőségnek az alapját Jézus a házastársak egy testté válásáról mondott szavai (Mk 10,6-9) adják, valamint a pápa különleges teljhatalma (potestas vicaria), mellyel római püspökeként betöltött hivatala alapján és Péter apostol utódjaként rendelkezik.

A kötelék felbontása szentségi házasság esetén is lehetséges. Erre még akkor is van lehetőség, ha a másik fél a házasság felbontását ellenzi. (ld. 1697. kán.)

A kötelék felbontására felmentési eljárást (dispensatio super rato) kell lefolytatni. Ehhez egy pápához intézett kérvényt kell beadni a lakóhely szerint illetékes püspökhöz. Itt fogják kideríteni, hogy a feltételek fennállnak-e, hogy a kérelmet az Apostoli Szentszék elé lehet-e tárni. Végül a mérlegelést követően a pápa személyesen dönt.

Egy ilyen beadvány megfogalmazása előtt célszerű a lakóhely szerint illetékes egyházi bíróságot felkeresni.

Visszatérés a házassági per kezdőoldalra

h.jog@jegyes.hu

Mindenki ötletét, tanácsát szeretettel fogadjuk a h.jog@jegyes.hu címen.


© Minden jog fenntartva